TNA Reports

  1. Anna Morozova. (2023). Portuguese regional ionosphere maps – PRIMA (PITHIA 1st TNA Project report). Zenodo. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7705719